Meer weten? Volg deze organisatie via


Circular Stages Maturity Model

Deze innovatie is voortgekomen uit een masterthesis onderzoek die is gedaan in opdracht van Volantis. Het doel: de barrières en enablers, die MKB-maakbedrijven op het gebied van de CE-transitie ervaren, in kaart te brengen. Daarnaast is voor 5 casestudies onderzocht in welke fase (stages) van de CE-transitie deze MKB bedrijven zich bevonden. Er is gebruik gemaakt van een maturity model (Löwik, 2019). Doormiddel van dit onderzoek zijn er nieuwe interacties tussen barrières, enablers en stages aangetroffen en is het maturity model verder gedetailleerder uitgewerkt. Zo bleek dat in de eerste stages vaker interne barrières optreden, bijvoorbeeld rondom cultuur en management, en dat in de verdere stages van het model vaker externe barrières optreden, bijv. rondom supply-chain of regelgeving.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn