Materiaalpaspoorten voor Vastgoed met Blockchain

Circulariteit vraagt om een kringloop van materialen. Afspraken die nu worden gemaakt, dienen ook over 100 jaar nagekomen te worden. Dit geldt zeker voor materialen in gebouwen, waarvan grote delen alleen lineair gebruikt en verspild worden. Door materialen een identiteit en eigendomsrechten toe te kennen met ons materialenpaspoort en blockchain-technologie worden waarden van secundaire materialen en de verspilling daarvan zichtbaar en hergebruik afdwingbaar. Dat geldt ook voor Co2 en Stikstofuitstoot. Iedereen kan gelijk een Kadaster weten welke materialen in een gebouw aanwezig zijn, wie de eigenaar is, en met de gekoppelde rechten kunnen nieuwe eigenaren worden gevonden. Relatief goedkoop door nieuwe technologie, waarvoor ook nieuwe marktplaatsen ontwikkeld worden.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn