Met waardering voor het verleden en de samenwerkingskracht van nu naar een duurzame toekomst: Het Glazenapplein Tegelen

De community die, vanuit een burgerinitiatief gevormd is, laat zien dat de motivatie van de burgers de borging en de voortstuwende kracht is voor de noodzakelijke circulaire en duurzame transformatie. Circulariteit begint niet van bovenaf met regels en verplichtingen, maar van onderop met kansen en eigen aanpak. De community in Venlo is uniek in omvang, ambitie en de reeds bereikte doelen.

Binnen de verduurzamingsambities wordt te allen tijde circulariteit, of zoals dit in de Venlo Principes is benoemd “Beheer en waardeer voedsel” (als vertaling van het “Afval is voedsel” uit de C2C-filosofie), als randvoorwaarde toegepast. Waarbij een zo hoog mogelijke trede van de 10R-ladder waar nagestreefd.

Deel dit project

Facebook
Twitter
LinkedIn